Výzvy k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace 2019

dle čl. III. e) – systémová podpora sportu dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost

Finanční prostředky na rok 2019 byly ve výši 380 000 Kč zapojeny do rozpočtu města.

dle čl. III. g) – podpora sportovní činnosti nad minimální limit Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost

Finanční prostředky ve výši 3 539 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města rozhodnutím zastupitelstva dne 16. 5. 2019.

 

V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných Zásad

Termín pro příjem žádostí dle čl. III. e) a g) je od 18. 6. 2019 do 28. 6. 2019.

Kontakty

Město Písek, odbor školství a kultury
Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

tel.: 382 330 111, 382 330 555
fax: 382 214 431, 382 330 550
e-mail: e-podatelna (zavináč) mupisek.cz

 

Administrátoři:

 • Dotace kultura a cestovní ruch

  Bc. Václava Lorencová

  tel.: 382 330 202
  vaclava.lorencova@mupisek.cz
 • Dotace sport

  Ing. Alena Kalinová

  tel.: 382 330 854
  alena.kalinova@mupisek.cz
 • Dotace volnočasové aktivity

  Ing. Andrea Klimešová

  tel.: 382 330 851
  andrea.klimesova@mupisek.cz
 • Dotace – Záštita starosty – kultura, volnočasové aktivity a sport

  Petra Keclíková, DiS.

  tel.: 382 330 205
  petra.keclikova@mupisek.cz 

Související odkazy:

 • Město Písek – www.mesto-pisek.cz
 • Městské symboly – www.mesto-pisek.cz/mestske-symboly/ds-1472/p1=8004
 • Infocentrum města Písek – www.icpisek.cz, www.pisek.eu
 • Akce v Písku – www.pisek.eu
 • Jihočeský kraj – www.kraj-jihocesky.cz
 • Strukturální fondy EU ROP NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 – www.strukturalni-fondy.cz, www.rr-jihozapad.cz
 • Granty Evropské komise včetně partnerských vztahů občanů měst EU – http://ec.europa.eu/contracts_grants/, eacea.ec.europa.eu/citizenship/
 
 

Žádost o poskytnutí dotace na sportovní účely 

Pro vyplnění elektronické žádosti, je nutné z webové adresy www.602.cz/download-form-filler stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných zásad.

Ke stažení
Formulář Žádosti o finanční dotaci na sport pro rok 2019 dle čl. III. a) ­ investice a velké opravy, čl. III. c) ­ sportovní akce, čl. III. e) ­ systémová podpora sportu
Formulář Žádosti o finanční dotaci na sport pro rok 2019 dle čl. III. b) ­ činnost, čl. III. f) – podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů, čl. III. g) ­ podpora sportovní činnosti nad minimální limit
nahoru