Mapa stránek


Úvod


Aktuálně


Dotační programy

       KULTURA a CESTOVNÍ RUCH
              Související dokumenty
                     Strategický plán
                     Program podpory rozvoje kultury a cestovního ruchu
                     Zásady pro poskytování dotací
                     Pravidla publicity
                     Informace pro pořadatele
              2. výzva 2020
                     úvodní text
                     pravidla
                     formulář žádosti
                     vzorová smlouva
                     formulář vyúčtování
              1. výzva 2020
                     úvodní text
                     pravidla
                     formulář žádosti
                     vzorová smlouva
                     formulář vyúčtování
              1. výzva 2020 POZADÍ
                     úvodní text
                     pravidla
                     formulář žádosti
                     vzorová smlouva
                     formulář vyúčtování
              ARCHIV
              ARCHIV, var. 2
                     2. výzva 2019
                            úvodní text
                            pravidla
                            formulář žádosti
                            vzorová smlouva
                            formulář vyúčtování
                            Výsledky dotačního řízení 2. výzvy 2019
                     1. výzva 2019
                            úvodní text
                            pravidla
                            formulář žádosti
                            vzorová smlouva
                            formulář vyúčtování
                            Výsledky dotačního řízení 1. výzvy 2019
              ARCHIV, var. 3
                     Výpis
                            2. výzva 2019
                                   úvodní text
                                   pravidla
                                   formulář žádosti
                                   vzorová smlouva
                                   formulář vyúčtování
                                   Výsledky dotačního řízení 2. výzvy 2019
              ARCHIV, var. 4 Test rozbitosti
                     Test rozbitosti normální výpis
                            ČÁST 1
                            ČÁST 2
                            ČÁST 3
              ARCHIV, var. 5 Test rozbitosti
                     Test rozbitosti 5 výpis 1
                            Archiv 5. ČÁST 1
                            Archiv 5. ČÁST 2
                            Archiv 5. ČÁST 3
                     Test rozbitosti 5 výpis 2
                            Archiv 5. výpis 2, ČÁST 1
                            Archiv 5. výpis 2 ČÁST 2
                            Archiv 5. výpis2, ČÁST 3
       SPORT
              Související dokumenty
                     Zásady pro poskytování dotací
                     Duplikát: TEST Kontakty (Virutální)
                     Pravidla publicity
              TEST Kontakty (Duplikát)
              TEST Kontakty (Virutální)
              TEST přesměrování na Kontakty
              Duplikát: ARCHIV VEN
              Výzva sport 2020 dle čl. III. b) a f)
                     úvodní text
                     Žádost o poskytnutí dotace
                     formuláře vyúčtování
              Výzvy sport 2019 dle čl. III. e) a g)
                     úvodní text
                     TEST virtual
                     Žádost o poskytnutí dotace
                     formuláře vyúčtování
                     Schválené dotace na sport v roce 2019
              ARCHIV
              Duplikát2: ARCHIV VEN
       VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
              Související dokumenty
                     Zásady pro poskytování dotací
                     Pravidla publicity
              Výzva – volnočasové aktivity 2020
                     úvodní text
                     Žádost o poskytnutí dotace
                     formuláře vyúčtování
              ARCHIV

Záštity starostky

       Související dokumenty
              Zásady pro poskytování dotací
              Pravidla publicity
              Vzorová Veřejnoprávní smlouva
              ARCHIV
       Výzva 2020
              úvodní text
              Formulář – Žádost o dotaci
              formulář – Vyúčtování
       ARCHIV

Kontakty

       xx LADICÍ článek H123, p (druhá úroveň)
              xx LADICÍ článek H123, p (třetí úroveň)
                     xxz
                     xx LADICÍ článek H123, p (4. úroveň)
                     xx LADICÍ článek p (druhá úroveň)
                                   úvodní text
                                   pravidla
                                   formulář žádosti
                                   vzorová smlouva
                                   formulář vyúčtování
                                   Výsledky dotačního řízení 1. výzvy 2019
                                   úvodní text
                                   pravidla
                                   formulář žádosti
                                   vzorová smlouva
                                   formulář vyúčtování
                                   Výsledky dotačního řízení 2. výzvy 2019
                                   úvodní text
                                   pravidla
                                   formulář žádosti
                                   vzorová smlouva
                                   formulář vyúčtování
                                   Výsledky dotačního řízení 1. výzvy 2019
nahoru